Houtdraaicursus met Laurent Niclot (FR)

05-07-2019 13:23:21

Het werk van Laurent kan men gerust experimenteel noemen. Hij speelt graag met het hout en probeert nieuwe texturen en kleuren, nieuwe gereedschappen en nieuwe technieken uit. Zijn doel is om stukken te maken die sculpturaal, decoratief en ontworpen zijn met een sterke boodschap of een verhaal om te vertellen. Laurent volgde een zes maand lange opleiding in Ecole Escoulen, die hem aan het einde van de opleiding inhuurde om opleiding assistent te worden.

Website Laurent Niclot

    

 Deze cursus gaat door op 23 en 24 september 2018 van 9u30 tem 16u30.

U krijgt de mogelijkheid om 1 dag naar keuze of beide dagen te volgen. Prijs per dag is €180, voor 2 dagen €330.

Deze prijzen zijn inclusief hout, gebruik van afwerkingsprodukten alsook drank en broodje tijdens de middagpauze). De cursus zal in het Frans gegeven worden, al spreek Laurent ook een woordje Engels.

Iedere cursist gaat naar huis met een afgewerkt produkt.

Wij raden de cursisten aan hun eigen draaibeitels mee te brengen. Opspansystemen, schuurmateriaal en afwerkingsprodukten worden voorzien.

Inschrijven voor één van deze sessies kan via email: info@willyvanhoutte.be of via telefoon 050781794.

De reservatie is pas definitief na betaling van een voorschot*.

* Door het betalen van het opgegeven voorschot kan men zijn plaats reserveren voor de door ons georganiseerde betalende cursussen. Dit voorschot is bij annulering vanwege de deelnemers niet terugvorderbaar. Kandidaat deelnemers die geen voorschot betaald hebben, hebben geen garantie aan de desbetreffende cursus te kunnen deelnemen. Het volledige saldo van de cursuskosten moet betaald zijn voordat de cursus aanvangt of ten laatste worden voldaan op de eerste dag voor de start van de cursus. Zo niet, wordt de kandidaat deelnemer niet tot de cursus toegelaten. Wij behouden ons het recht om zonder opgave van enige reden dan ook kandidaat deelnemers te weigeren of een volledige cursus of sessies te annuleren, dit zonder dat de betrokkene hiervoor een schadevergoeding kan eisen.  Bij annulering van onze kant zullen wij wel het gedeelte van het voorschot en de reeds betaalde bedragen van de desbetreffende sessies terugbetalen.

We wijzen er alle deelnemers op dat het werken met houtbewerkingsmachines en - gereedschappen de nodige risico’s met zich meebrengt. Deze risico’s kunnen drastisch beperkt worden door de machines te bedienen met de nodige voorzichtigheid en beschermingsmiddelen te gebruiken. Door zijn/haar deelname aan de cursus, demonstratie of evenement, verklaart de deelnemer hiervan op de hoogte te zijn en ontslaat de organisator, demonstreerder en lesgever van alle verantwoordelijkheid voor gebeurlijke ongevallen.

X

Welkom op onze vernieuwde website met directe bestelmogelijkheid. Wij hebben ons uiterste best gedaan om fouten te vermijden.

Indien u toch om één of andere reden met problemen geconfronteerd wordt dan kan u ons altijd contacteren via email info@willyvanhoutte.com of ook telefonisch op het nummer +32 (0)50 781 794 tijdens de kantooruren. Met onze excuses voor het ongemak.